A Lövgrens maskinavverkning

Skogsavverkning

Med två generationers erfarenhet inom skogsavverkning kan du känna dig säker när du anlitar oss skogsarbetare!

Varför utför man skogsavverkning?

Vi är i stort behov av trä och använder det idag i bland annat byggnationer av hus, möbler, inredning och ersättning för plast.

Trä är på många vis ett väldigt miljövänligt material eftersom det är förnyelsebart till skillnad från många andra material som olja, som plast är gjort av. Trä är även miljövänligt att bränna eftersom träd binder lika mycket koldioxid som frigörs vid förbränningen av det.

avverkning

Skogsavverkning är även skogsvård!

Skogsavverkning utförs även för att ta hand om skogens hälsa. När vi utför skogsavverkning ser vi till att avverka träd som särskiljer sig från beståndet eller som är skadade. Detta gör att starka och friska träd får växa ifred och skogen ökar och bibehåller sitt värde.

Skogsavverkning sker ofta i tre olika gallringar. Den första gallringen sker när skogen fortfarande är ganska ung och vi tar bort de skadade träden och lämnar de friska träden. På den andra gallringen förfinar vi den första gallringen. Den tredje och sista gallringen sker oftast efter 45-100 år när skogen är färdigväxt och i enlighet med skogslagen. Efter den sista gallringen planteras sedan en ny skog. Med en välskött skogsgallring bibehåller vi värdet på vår skog och ett naturligt kretslopp trots människans påverkan.

skog

Lövgrens maskinavverkning
ditt förstahandsval vid skogsavverkning!

Frågor & Svar

Här besvarar vi vanliga frågor om skogsavverkning.

Kan man använda sig av RUT-avdrag vid skogsavverkning?

RUT-avdrag gäller bara trädgårdsarbete runt din bostad och ej vid skogsarbete. Besök skatteverkets hemsida om RUT-avdrag för fullständig information om RUT-avdrag och trädfällning.

Vad kostar skogsavverkning?

Det beror på!
Skillnaden på priserna beror på hur omfattande ert projekt är. Ni är alltid välkomna att kontakta oss så får ni en kostnadsfri offert!